Mintys apie meną

Rūšiuoti pagal:

  • Menas yra gyvenimas aukštesnio laipsnio. Jis teikia daugiau džiaugsmo, bet ir greičiau suryja. – T. Manas.


  • Muzika – geriausia paguoda nuliūdusiam žmogui. – Martynas Liuteris.


  • Muzika turi įskelti ugnį vyro širdyje ir sukelti ašaras moters akyse. – L. van Bethovenas.


  • Atskleisti meną, o menininką paslėpti – štai meno tikslas. – O. Vaildas.


  • Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas. – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.


  • Gamtos tiesa negali būti ir niekad nebus meno tiesa. – Onorė de Balzakas.


  • Menas vertingas tik tuo atveju, jeigu jis yra dorovės išraiška. – Žanas Kokto.


  • Tobulas meno kūrinys – tai kūrinys žmogaus dvasios ir todėl gamtos kūrinys. – J. V. Gėtė.


  • Mylėkite ir studijuokite didįjį muzikos meną – jis atvers jums ištisą jausmų ir minčių pasaulį. Jis padarys jūsų dvasią turtingesnę, tyresnę, tobulesnę. Muzika padės atrasti savyje naujų nežinotų, nepastebėtų jėgų. Ir gyvenimas nušvis naujais tonais, naujomis spalvomis. – Dmitrijus Šostakovičius.